ČLANCI O VJEŽBANJU I SVIRANJU GITARE 

Ovdje možeš pročitati članke za koje smatram da će ti pomoći da unaprijediš svoje poglede na vježbanje, sviranje gitare i na stvaranje konkretnih glazbenih ciljeva.

Vatra i inspiracija

Autor: Tom Hess Sjeti se vremena kad se tvoj interes za sviranje gitare tek rodio. Prisjeti se trenutka kad si dobio svoju prvu gitaru i