Učenje nota na vratu gitare

Najbolji način za započeti učiti note na vratu gitare je da ih odmah povežeš s glazbenom teorijom, konkretno sa C dur skalom.

C dur skala nema povisilica, nego samo pune note:

C D EF G A BC

Zapamti kako između E i F, te između B i C nema povisilica.