Temeljne tehnike sviranja gitare – Hammer-on, pull-of, slide

U ovoj lekciji naučit ćeš pravilno izvoditi najtemeljnije tehnike sviranja gitare, tehnike koje gitaru čine tako unikatnim instrumentom. To su hammer-on, pull-of i slide.

Za razliku primjerice od klavira, na kojem bilo koju notu možemo uvijek dobiti na isti način – stiskom tipke jače ili slabije, na gitari se svaka nota na gitari može izvesti na više različitih načina. Možemo ju trznuti, ući u nju sa slideom, bendingom, pull of-om ili hammer on-om, tappingom i sl. To gitari daje mnogo unikatniji i emotivniji zvuk, širi spektar mogućnosti.

Tri tehnike u ovoj lekciji glavni su način izvođenja nota na gitari, bilo akustičnoj ili električnoj i ovladavanje tim tehnikama je od najveće koristi za zvučno soliranje ali i za sviranje ritmičkih dijelova i raznih ostalih dionica.