Ritmičko soliranje na gitari 

Kako razvijati najvažniji element improvizacije

04. studenog 2023.

(Subota, 10-14 h)

50,00 EUR

Prijava na radionicu