Ritam – Brojanje ritmova

Ritam na gitari sastoji od dvije glavne komponente – golog ritam nevezanog samo za gitaru (i brojanju) i gitarističkih tehnika. 

U ovom dijelu poraditi ćemo na samom golom ritmu i brojanju. 

Prvo pogledaj video i posluži se PDF-om koji se nalazi ispod videa, a zatim vježbaj vježbe samo uz PDF.