LOGIN ZA POLAZNIKE

U Loginu za polaznike ćeš pronaći mnogo korisnih materijala za učenje i vježbanje. 

Materijali su raspoređeni kroz četiri levela – Početnici, Srednje napredni 1, Srednje napredni 2 Napredni.

Ti sam trebaš izabrati svoj level. Ako nisi siguran koji je, jednostavno kreni vježbati od prvog levela.

Materijali prate provjeren ciklus vježbanja koji daje odlične rezultate. Na vrhu su vježbe Zagrijavanja, onda idu Glazbene vježbe, pa Odmor. Nakon odmora je vježbanje Brzine, a na kraju Kreativnost. 

Idealno je da kad kreneš vježbati prođeš kroz cijeli ciklus vježbi. Zato iz svake sekcije pogledaj jedan ili dva videa pa kreni na sljedeću sekciju.

Materijali će se kroz vrijeme nadopunjavati i mijenjati.

Pod Materijali za sve studente stavljeni su općeniti najbitniji materijali za sve studente bez obzira na level. 

Uživaj!