Harmonija i improvizacija – 5. Naglašavanje harmonije u promjeni akorda

Prvo pročitaj tekst pa onda pogledaj video ispod teksta!


Vjerojatno najvažniji trenutak za harmoniju unutar melodije i soliranja je trenutak promjene akorda. Taj trenutak kad se akord promijeni iz jednog u drugi prirodno je naglašen zbog same promjene i to možeš iskoristiti tako da potakneš tu promjenu i naglasiš pravilnu notu. 

Koja je pravilna nota? 

Pravilna nota je svaka nota koju svjesno odabereš, ali note arpeggia iz akorda će najviše naglasiti taj akord. 

Tvoj zadatak je da u svakoj promjeni akorda, točno u trenutku promjene, upadneš sa notom od arpeggia iz tog akorda. 

Npr progresija akorda je C/// F/// (četiri otkucaja C dura, a četiri F dura) 

Ono što trebaš je započeti soliranje sa jednom od nota u C duru, (C, E ili G) i točno u trenutku promjene u F dur svirati notu iz F dura (F, A, C) i tu notu produžiti. 

Da bi si olakšao, najbolje je unaprijed odlučiti koje će te dvije note (početna i nota upadanja) biti. 

Recimo da iz C dura biramo notu E, a iz F dura notu F. 

Onda bi to mogli ovako prikazati: 

E……………F 

E je početna nota…točkice označavaju bilo koje soliranje unutar C dur skale, a F je završna nota s kojom upadamo u F dur akord. 

Bitno je naglasiti kako su note koje se nalaze između note E i F (točkice) manje važne za sada i zapravo je najbolje za početak ograničiti se na samo par nota iz C dur skale. Najvažnije je da svaki put melodiju počneš s notama iz C dura i da se uzemljiš na F dur s notom iz F dura. 

Ova vježba je jedna od najboljih vježbi harmonije i budeš li ju vježbao uz mnoge razne progresije akorda, solirat ćeš puno melodičnije i osjećat ćeš kako tvoje soliranje jednostavno “pristaje” uz pozadinu. 

Ispod videa možeš downloadati backing trackove i dijagram s notama.

DOWNLOAD Backing trackovi – Progresija dva akorda