Dinamika i ritam

Kao nastavak prošle lekcije o ritmu, u ovom dijelu naglašavam važnost dinamike sviranja, bez koje sve zvuči robotski. Osjećaj za dinamiku je nešto što se povezuje sa dugogodišnjim iskustvom i profesionalcima, no ona se može i treba vježbati.

Pogledaj kako u videu: